فروشگاه ورچین

خبر فوری برای تحویل فوری

نوشته پریسا رضوی

۲۱ | ۱۲ | ۹۱

newsed-4به دلیل حجم زیاد سفارشات, تحویل فوری در تهران از دو ساعت به سه ساعت افزایش یافت.

با انتخاب گزینه تحویل فوری, سفارشات خود را در کمتر از سه ساعت تحویل بگیرید.

پریسا رضوی
پریسا رضوی

پریسا دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT است، در زمینه کنترل پروژه فعالیت می کند و به نوشتن، خوشنویسی و بسکتبال علاقه دارد.